Cùng với quá trình giao lưu và hội nhập với văn minh bên ngoài, nhà ở Việt Nam xưa và nay đã có rất nhiều thay đổi từ cách bố trí không gian sinh hoạt đến hình thức kiến trúc cũng như việc sử dụng chất liệu. Ngày nay, việc xây cất nhà cửa không dừng lại ở chủ nghĩa công năng thuần túy mà ngôi nhà phải là một không gian văn hóa ở, được thiết kế phù hợp với tâm linh và thẩm mỹ riêng.

Việc xây dựng xưa & nay cũng có nhiều nét khác biệt. Xưa, do đời sống còn nhiều khó khăn nên gia chủ thường phải tự tay làm lấy mọi việc từ khâu chuẩn bị vật liệu cho đến khâu quản lý thợ thầy. Nay, do cuộc sống hiện đại, ít thời gian cùng sự chuyên môn hóa cao độ, việc xây cất nhà cửa thường giao phó cho các nhà thầu chuyên nghiệp.

Cùng với công cuộc xây dựng nước Việt Nam trở thành nước công nghiệp vào năm 2020, sự đô thị hóa đang diễn ra mạnh mẽ trên khắp các nẻo đường từ thành thị tới nông thôn. Đây là tiền đề để chúng tôi tin tưởng đặt mục tiêu sẽ cung các sản phẩm và dịch vụ của Phúc GIa Khang một cách bài bản và chuyên nghiệp trên tất cả các đô thị lớn của Việt Nam vào năm 2020, góp phần tạo dựng cuộc sống hạnh phúc cho các khách hàng của chúng tôi.